Zvýšené obrubníky - Žatec

Objednavatel: město Žatec

Lokalita: Žatec

Použitý materiál: Rehauser- zvýšený obrubník