Přejezdy Praha Radotín

Objednavatel: MÚ Praha Radotín

Projekt: zpomalovací přejezdy

Použitý materiál: Kabelbrücke 1000x500x55 mm