Průmysl a stavebnictví

Oblast průmyslu je rovněž velmi široká a také zde je především vhodné využít tlumicích a elastických vlastností pryže. ELTEC membrány a pásy v kvalitě FS700 nebo GR850FS (GR900FS, GR950FS) se velmi úspěšně používají jako podkladová, dilatační nebo jednoduše dělicí vrstva mezi zdrojem vibrací (hluku) a okolní stavbou, resp. zařízením. Desky nebo membrány FS700GR nebo FS700 jsou navíc vhodné i z hlediska protihlukového. Elastické desky nebo pásy ELTEC GR900FS, GR850FS, FS700GR a FS700 nalézají široké uplatnění v oblasti průmyslu, dopravy a stavebnictví, nejlépe jako materiály potlačující vibrace (např. do základů strojů, budov, kolejišť, distanční pásy, protiskluzové pásy apod.). Lze je dodávat podle technických požadavků zákazníka v rozměrech 2000x1000 mm (nebo v menších přířezech na zakázku) a v tloušťkách od 4 do 60 mm.

Způsob aplikací (pokládky) je závislý na druhu použití, ve své podstatě je ale třeba vždy pamatovat na to, že pryžové membrány jakékoliv tvrdosti a houževnatosti vždy potřebují pevný podklad, vůči kterému tvoří izolační vrstvu. Lze je lepit či mechanicky upevňovat na konstrukce, volně pokládat (např. vodorovné antivibrační podložky strojů a zařízení), nebo se mohou i zalít čerstvým betonem (statické izolace základů staveb, nosníků, pilířů, vozovek, betonové patky pro uložení průmyslových strojů apod.....). Při těchto aplikacích opět připomínáme, že pryžové membrány a pásy je možné i přímo na místě jednoduchou formou řezat, dělit či jinak upravovat. K tomu jsou nejvhodnější rovné či ruční rotační nože (bezzubové).

Antivibrační rohože USM

Antivibrační rohože USM

Elastické desky vysoce houževnaté

Elastické desky vysoce houževnaté

Elastické tlumící desky

Elastické tlumící desky

Speciální elastické tlumící desky s melírem epdm

Speciální elastické tlumící desky s melírem epdm
1